Wprowadzenie

Jak powstała nasza technologia?

Technologia dsd/3dt jest systemem konstrukcyjnym, polegającym na łączeniu ze sobą oraz układzie elementów drewnianych w sztywne struktury przestrzenne według ściśle okreslonych zasad. W nomenkalturze konstrukcyjnej, struktury te są inaczej nazywane tarczami, stąd skrócona nazwa technologii – dsd/3dt oznacza: drobnowymiarowy szkielet drewniany / tarczowo – przestrzenny.

System ten jest systemem w pełni autorskim, opracowanym na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ponad 30 lat temu i od początku powstania był wielokrotnie stosowany oraz udoskonalany w projektach i realizacjach jednostek osiedleńczych oraz indywidualnych domów jednorodzinnych zarówno w Warszawie jak i na terenie całego kraju.

Autorem systemu jest dr arch. Piotr Grodecki, adiunkt Wydziału Architektury PW oraz założyciel pracowni Live Architecture Studio.

Inspiracje naturą

Z czego wynikają zastosowane rozwiązania?

W znalezieniu optymalnych rozwiązań kształtowania struktur i wykorzystania materiałów, odpowiedzi może dostarczyć otaczająca nas przyroda. Przez ponad 3,8 miliarda lat Natura wykształciła w procesie ewolucji i nieustannego doskonalenia struktury, systemy i procesy o efektywności nieporównywalnej do żadnych technologii stworzonych do tej pory przez człowieka.
Brytyjski biolog Julian Vincent trafnie zaobserwował, że w naturze „materiał jest drogi, a design tani” co stanowi przeciwieństwo do stosowanych obecnie metod budowlanych.

Naśladując świat organizmów żywych, możemy zbliżyć się do najbardziej optymalnych pod względem kosztów i zużycia materiałów rozwiązań, za pomocą których przyroda buduje struktury i formy.

Podstawą opracowania systemu dsd/3dt były inspiracje rozwiązaniami występującymi wśród organizmów żywych. Zgodnie z zasadą „minimum materiału, maksimum efektywności” elementy konstrukcyjne są zastosowane jedynie tam gdzie jest to niezbędne, dzięki czemu powstaje optymalna struktura, której sztywność i trwałość jednocześnie spełnia wszelkie normy i uwarunkowania klimatyczne.

Nie ma bardziej ekologicznego i tak pozytywnie wpływającego na środowisko materiału niż drewno. Pozyskiwane z drzew, które w trakcie wzrostu pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery i oczyszczają powietrze. Nasze konstrukcje wznosimy z lokalnie występującego drewna, gdyż chcemy przyczynić się do rozwoju i promocji budownictwa ekologicznego, zintegrowanego z otaczającym środowiskiem.

Najważniejsze cechy

Dlaczego warto zdecydować się na nasze projekty?

Niskie koszty budowy

W porównaniu do technologii tradycyjnych technologia dsd3dt pozwala na realizację budynków o porównywalnej sztywności oraz zdecydowanie lepszych parametrach przegród zewnętrznych przy znacznie niższych nakładach finansowych.

Krótki czas budowy

Technologia ta pozwala na realizację standardowych projektów do stanu deweloperskiego w ciągu 3-6 miesięcy.

Niska energochłonność

Doskonała charakterystyka energetyczna naszych projektów pozwala zaliczyć je do budynków o skrajnie niskim zapotrzebowaniu na ciepło. Analiza eksploatacyjna budynków powstałych w ostatnich 30 latach całkowicie potwierdza założenia projektowe.

Niskie ryzyko wystąpienia grzybów

Zastosowane rozwiązania budowlane i technologiczne redukują do zera możliwość powstawania mostków termicznych, które z kolei mogą być przyczyną destrukcji ścian zewnętrznych i powstawania grzybów i pleśni

Jakość powietrza i komfort

Zastosowane instalacje nowej generacji pozwalają uzyskać i utrzymać w mieszkaniu wysoki komfort jakości powietrza o odpowiedniej temperaturze, stopniu nawilżenia z zawartością jonów ujemnych.

30 lat praktyki

Nasza wieloletnia praktyka projektowa i realizacyjna w pełni potwierdziła założenia dotyczące trwałości budynków realizowanych w technologii dsd/3dt. Nawet po 30 latach eksploatacji w najmniejszym stopniu nie ulegają technicznej degradacji i wyglądają podobnie jak zaraz po ukończeniu.

W trudnych lokalizacjach

Budynki są sytuowane na płycie tarczowej co pozwala je lokalizować na gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych i o bardzo niskiej nośności.

"Dom drewniany - fakty i mity"

Dlaczego warto zdecydować się na drewno?

"Ekologiczne rozwiązania"

Dlaczego budownictwo drewniane jest dobrym wyborem?

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy projektujecie również w technologii murowanej czy tylko w drewnianej?

Naszym głównym profilem działalności jest projektowanie budynków w autorskiej technologii szkieletu drewnianego.
Propagujemy takie rozwiązania ze względu na znaczną przewagę drewna nad technologiami tradycyjnymi. Drewniana konstrukcja budynku zapewnia zdecydowanie lepsze parametry izolacji termicznej, jest zdrowsza dla człowieka i środowiska oraz zapewnia komfortowe warunki użytkowania.
Ze względu na popularność technologii tradycyjnych nie wykluczamy również wykonania takiego projektu na indywidualne zamówienie.

Czy budynki zapewniają bezpieczeństwo przed rozprzestrzenianiem się ognia?

Tak. Wykorzystywane przez nas drewno do budowy domów jest impregnowane wielofunkcyjnym preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów pleśniowych i domowych. Dzięki jego zastosowaniu możliwa jest skuteczna ochrona drewna przed wszelkiego rodzaju grzybami i szkodnikami, które niszczą materiał (preparat skutecznie zabija larwy owadów). Ponadto uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia – zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia niezapalności, opóźniając moment zapalenia oraz przeciwdziałając rozgorzeniu ognia.

Dodatkowo przegrody zewnętrzne i wewnętrzne pokryte są od środka ognioodpornymi płytami gipsowo – kartonowymi, uniemożliwiającymi przedostanie się ewentualnego ognia do konstrukcji budynku.

Nasze projekty spełniają wszelkie normy przeciw-pożarowe. W przeciwnym wypadku nie byłoby możliwe dopuszczenie budowy obiektu niespełniającego polskich norm i przepisów prawa budowlanego.

Czy budynki są odporne na szkodniki?

Tak. Wykorzystywane przez nas drewno do budowy domów jest impregnowane wielofunkcyjnym preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów pleśniowych i domowych. Dzięki jego zastosowaniu możliwa jest skuteczna ochrona drewna przed wszelkiego rodzaju grzybami i szkodnikami, które niszczą materiał (preparat skutecznie zabija larwy owadów). Ponadto uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia – zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia niezapalności, opóźniając moment zapalenia oraz przeciwdziałając rozgorzeniu ognia.

Czy budynki mogą mieć inny materiał na elewacji niż drewno?

Tak, możemy zastosować prawie każdy możliwy materiał elewacyjny. Należy o tym poinformować jak najwcześniej – na etapie projektu koncepcyjnego.

Czy jest możliwość prefabrykacji technologii?

Tak. Z pewnymi zastrzeżeniami.

Czy jest możlwiość podpiwniczenia / wykonania garażu podziemnego?

Tak

Czy istnieje możliwość adaptacji budynków istniejących murowanych?

Tak. Nasza technologia świetnie nadaje się do adaptacji istniejących struktur murowanych, czego potwierdzeniem jest udana realizacja domu jednorodzinnego. Dzięki zastosowaniu struktury drewnianej można nie tylko rozbudować adaptowany obiekt, ale również podnieść parametry ścian murowanych.

Czy jest możliwość zmiany ścian działowych?

O tym, które ściany mają być możliwe do demontażu należy poinformować na wczesnym etapie koncepcji.

Czy jest możliwość zmiany systemów HVAC?

W naszych projektach oferujemy urządzenia i instalacje sprawdzonych producentów. Nie wykluczamy możliwości zastosowania innych rozwiązań na życzenie klienta.

Czy technologia pozwala na stosowanie tylko w zabudowie mieszkaniowej?

Technologia pozwala na zastosowanie również w obiektach o innych funkcjach, jednak ze względu na charakterystykę, posiada swoje ograniczenia.