Tytuł: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu zabudowy usługowo-mieszkaniowej na działce nr 94/50 przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach
Klient: Condite Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Rok: 2014
Skład zespołu: dr arch. Piotr Grodecki, arch. Michał Rogoziński, arch. Włodzimierz Pedrycz, arch. Marek Gliniewicz

Wyróżnienie Honorowe SARP

Celem konkursu było zaproponowanie koncepcji zabudowy działki obiektem o funkcji usługowo – handlowej w parterze oraz mieszkalnej na wyższych kondygnacjach.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego regulował ilość kondygnacji nadziemnych, linię zabudowy, lokalizację dominanty wysokościowej jak również przestrzeni publicznej w formie placu lub przejścia.

W koncepcji poszukiwano wernakularnych rozwiązań materiałowych oraz formalnych rejonu Świętokrzyskiego – co przejawia się w obłości kształtu głównej bryły obiektu oraz pokryciu fasady drobnymi, drewnianymi elementami.

Wygiętą geometrię zabudowy podzielono „klinami”, odseparowując od siebie grupy mieszkań, dzięki czemu uzyskano bardziej funkcjonalne jednostki o ścianach prostokątnych.
Drewniana fasada składa się z regulowanych indywidualnie do każdego mieszkania okiennic, tworząc filtr dla światła od strony południowej, oraz dźwięku od ruchliwej ulicy.

Dominanta wysokościowa została rozwiązana w formie „kryształu” pokrytego szklaną fasadą – zawierającego apartamenty o wyższym standardzie.

Related posts